IZOHAN WA Szybkoschnący grunt anionowy

Towar na zamówienie
 

Opis

Zastosowanie:

✔ gruntowania podłoży mineralnych pod izolację z mas bitumicznych, z pap zgrzewalnych i samoprzylepnych
✔ gruntowania podłoży o zmniejszonej nasiąkliwości tzw. „betonów wodoszczelnych”
✔ gruntowania posadzek na gruncie w piwnicach i garażach, przed wykonaniem właściwej izolacji
✔ zabezpieczanie elementów drewnianych zagłębionych w gruncie

Przygotowanie podłoża:

Przed nałożeniem preparatu IZOHAN WA należy odpowiednio przygotować powierzchnię.
Podłoże powinno być czyste, suche lub lekko-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, mleczka cementowego, nacieków, pozostałości preparatów antyadhezyjnych do deskowań i innych substancji zmniejszających przyczepność.

Sposób stosowania:

Gruntowanie podłoża o normalnej nasiąkliwości > Rozcieńczony wodą IZOHAN WA w proporcji 1:1 (woda : IZOHAN WA), dokładnie miesza się i aplikuje za pomocą pędzla z twardym włosiem, szczotki dekarskiej lub urządzenia natryskowego, na przygotowaną powierzchnię.

Gruntowanie podłoża o obniżonej nasiąkliwości > Rozcieńczony wodą IZOHAN WA w proporcji 1:2 (woda : IZOHAN WA), dokładnie miesza się i aplikuje za pomocą pędzla z twardym włosiem, szczotki dekarskiej lub urządzenia natryskowego, na przygotowaną powierzchnię.
W przypadku pap samoprzylepnych podłoże zaleca się zagruntować preparatem IZOHAN WA rozcieńczonym wodą w proporcji 1:2 (woda : IZOHAN WA)

Właściwości:

✔ szybkoschnący, umożliwia zgrzewanie papy już po 30 min. od aplikacji

✔ stworzony w oparciu o innowacyjną technologię emulsji asfaltowej drobnocząsteczkowej, dzięki czemu zapewnia bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych

✔ bardzo wydajny

✔ nie zawiera rozpuszczalników, przyjazny dla środowiska, bezpieczny w kontakcie ze styropianem

✔ może być stosowany na suche i lekko wilgotne podłoże

✔ łatwy i szybki w stosowaniu – gotowy do użycia

 

Przechowywanie:

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 365 dni od daty produkcji. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze powyżej +5°C.

 

Uwagi:

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 55% wilgotności względnej powietrza.
Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia . Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić przed zaschnięciem preparatu – wodą, po zaschnięciu – rozpuszczalnikami benzynowymi.

Dane techniczne:

Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatkówuszlachetniających
Czas tworzenia powłoki: ≤ 6 godzin
Zawartość wody w emulsji: nie więcej niż 50%
Zdolność rozcieńczania masy wodą: nie mniej niż 300%
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu: nie więcej niż 1,2%
Spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 75oC: nie spływa
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 500 mm w czasie 24 h: niedopuszczalna
Temperatura stosowania: od + 5oC do + 25oC
Zużycie: ok. 0,2 kg/m2 (wiadro 22kg = 110 m2)