Dachowe Płyty Spadkowe

Płyty podlegają indywidualnej wycenie na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta.

Towar na zamówienie
 

Opis

Bardzo ważnym aspektem przy projektowaniu nowych jak i remontach istniejących dachów płaskich jest prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. Ponieważ nie zawsze spad na dachu jest wystarczający, aby woda opadowa mogła swobodnie przemieszczać się w kierunku spustów, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie styropianowych płyt spadkowych LAMBDA MAX dach podłoga, EPS 100 dach podłoga, MAX dach podłoga. Dzięki nim unikniemy pracochłonnego i kosztownego wykonywania spadów na konstrukcji dachu. Wymiary oraz kąt nachylenia klinów wyliczany jest na podstawie projektu. Grubość klina uzależniona jest od tego, czy podstawowym celem jest termoizolacja, czy jedynie uzyskanie spadu.

Precyzyjne wykonanie Dachowych Płyt Spadkowych pozwoli na idealne wykonanie odwodnienia. Dlatego też bardzo ważne jest aby każda płyta została dokładnie zaprojektowana, wycięta i opisana wraz z załączoną instrukcją montażu. Dachowe Płyty Spadkowe optymalnej jakości uzyskuje się na komputerowo sterowanych urządzeniach do wycinania. Zastosowanie klinów styropianowych pozwala na ekonomiczne wykonanie odwodnienia dachu, a co ważniejsze znacznie ogranicza jego ciężar.

Zastosowanie:
  • izolacja termiczna i odwodnienie nowych jak i remontowanych dachów płaskich,
  • izolacja termiczna i odwodnienie tarasów, dachów zielonych.

Projekt wykonania płyt spadkowych

Wymiary oraz kąt nachylenia Dachowych Płyt Spadkowych wyliczany jest na podstawie projektu. Grubość ich uzależniona jest od tego czy podstawowym celem jest termoizolacja czy jedynie uzyskanie spadu.
Na podstawie otrzymanej od Państwa dokumentacji projektowej dachu płaskiego wykonamy nieodpłatne projekt ułożenia Dachowych Płyt Spadkowych.

UWAGA!

Niezbędne dane potrzebne do wykonania projektu:

  • Rzut dachu (dwg lub pdf)
  • Przekrój dachu (dwg lub pdf)
  • Ustalenie minimalnej wysokości termoizolacji
  • Ustalenie kąta nachylenia dachu
  • Ustalenie twardości termoizolacji (EPS80, EPS100 itd..)

Dostępne warianty rdzenia styropianowego płyt spadkowych