Nexler Dysperbit 20kg masa do hydroizolacji ścian fundamentowych

58.00

CENA ZA OPAKOWANIE 20 kg 

134 w magazynie

 

Opis

Nexler Dysperbit 20kg jest gotową do użycia, niezawierającą rozpuszczalników, dyspersyjną masą asfaltową modyfikowaną kauczukiem przeznaczoną do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych oraz gruntowania pod właściwą warstwę bitumiczną.

CECHY PRODUKTU – Nexler Dysperbit 20kg

✔ Nie reaguje ze styropianem i jego wszelkimi odmianami
✔ Do stosowania na suche i lekko wilgotne podłoża
✔ Wygodny w stosowaniu
✔ Tiksotropowy
✔ Odporny na związki i substancje agresywne zawarte w opadach atmosferycznych i gruncie
✔ Możliwa aplikacja ręczna lub metodą natryskową

DANE TECHNICZNE

Barwa: ciemno brunatna (po związaniu czarna)

Gęstość: 1,00 – 1,10 g/cm3

Ilość warstw 2 – 4

Grubość związanej powłoki: minimum 1mm

Zużycie: 0,2 kg/m2 przy gruntowaniu – 0,5 kg/m2 /na warstwę przy pokryciach dachowych – 1,5 kg/m2 /mm przy izolacji przeciwwilgociowej

Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania:  od +5°C do +30°C

Czas tworzenia powłoki:  około 6 godzin

Metoda nakładania:  szczotka dekarska lub natrysk

Uwaga: deklarowane właściwości użytkowe wynikające z polskiej
normy są zawarte w Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych

ZASTOSOWANIE DYSPERBITU

✔ Wykonywanie hydroizolacji przeciwwilgociowych fundamentów.
✔ Gruntowanie podłoża (po rozcieńczeniu wodą), przed położeniem mas bitumicznych PMBC (KMB) i pap zgrzewalnych.
✔ Konserwacji pokryć dachowych z pap asfaltowych
✔ Jako element systemu przy wykonywaniu hydroizolacji posadzek na gruncie w garażach i piwnicach.
✔Do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

DYSPERBIT Dn w opakowaniu jest gotowy do stosowania, jednak przed użyciem należy produkt wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy. Na powierzchni przechowywanego produktu w opakowaniu może wydzielić się woda, którą należy wmieszać podczas przygotowywania produktu do użycia. Nie świadczy to o wadzie czy złej jakości produktu.

SPOSÓB STOSOWANIA

📌 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
Nexler Dysperbit 20kg należy nakładać w minimum dwóch warstwach
za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej lub metodą natryskową
na uprzednio przygotowane i zagruntowane podłoże. Kolejne warstwy
nakładać prostopadle do warstwy poprzedniej. Dzięki temu eliminuje
się przypadkowe nieciągłości powłoki. Grubość warstwy należy
kontrolować poprzez kontrolę zużycia materiału. Przed nałożeniem
kolejnej warstwy poprzednia warstwa musi związać. Duża wilgotność
i niska temperatura powietrza znacznie wydłuża czas schnięcia.
Zaleca się zbroić tkaniną techniczną (np. włókniną polipropylenową lub
siatką polipropylenową) wszelkie przejścia robocze, fasety z zapraw
cementowych czy też inne strefy narażone na niekontrolowane
pęknięcia, (ewentualnie stosować siatkę polipropylenową na całości
powierzchni). Tkaniny techniczne wklejać w pierwszą warstwę
powłoki. Należy pamiętać o stosowaniu mankietów uszczelniających
do uszczelniania wszelkiego typu przejść instalacyjnych. Uszczelnienie
przejść instalacyjnych za pomocą niniejszego produktu jest jedynie
izolacją powłokową wspierającą uszczelnienia systemowe.
Czas całkowitego związania powłoki wynosi około 7 dni.
Prace prowadzić w temperaturze podłoża i powietrza od +5°C
do +30°C. W warunkach średnich temperatur dobowych poniżej +10°C
powierzchnie izolowane osłaniać tunelem z folii lub innego materiału i
wymuszać obieg ciepłego powietrza pod tunelem do czasu
całkowitego związania powłoki.
Nie należy zasypywać wykopu przed całkowitym związaniem powłoki.
Powłokę przed uszkodzeniami mechanicznymi chronić np. płytami
ocieplającymi. Nie stosować bezpośrednio na powłoce folii kubełkowej
(wyjątkiem może być folia kubełkowa ze zintegrowaną geowłókniną).

📌 Konserwacja pokryć dachowych z pap asfaltowych
Przed przystąpieniem do konserwacji pokrycia papowego stare
podłoże należy oczyścić i uszczelnić wszelkie przecieki, rozerwania.
Naprawić pęcherze, uzupełnić wszelkie ubytki w pokryciu, uszczelnić
obróbki dekarskie. Uszczelnić należy także istniejące przejścia
kominów i innych instalacji przez dach (stropodach). W tym celu
wykorzystywać szpachle dekarską Arbolex-Aqua Stop.
Po wykonaniu prac naprawczych i dobrym wyschnięciu masy, na całą
powierzchnię pokrycia papowego nanieść Nexler Dysperbit 20kg w dwóch
warstwach. Każdą następną warstwę nakładać po wyschnięciu
poprzedniej. W miejscach styków połaci dachowej z kominem, przy
kanałach i kominach wentylacyjnych etc. należy je wzmocnić wtapiając
tkaninę zbrojącą, wywijając ją na odpowiednią wysokość. Ostatnią,
mokrą warstwę, zaleca się posypać posypką mineralną lub po
całkowitym związaniu powłoki nanieść warstwę masy asfaltowoaluminiowej Izobit Alu. Pozwoli to na znaczne wydłużenie żywotności
tak wykonanej konserwacji.