IZOLBET A GRUNT na bazie rozpuszczalników organicznych

SKU: Brak danych Kategorie: , , ,
 

Opis

IZOLBET-A

Gruntowanie suchych lub lekko wilgotnych betonów i tynków, pod:

✔właściwe hydroizolacje bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe

✔ pokrycia z pap termozgrzewalnych oksydowanych oraz modyfikowanych SBS.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przed użyciem roztwór dokładnie wymieszać. Nanosić cienką warstwą na suche lub lekko wilgotne, oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże – szczotką dekarską, pędzlem lub ( po rozcieńczeniu benzyną lakową) natryskiem. W miejscach, gdzie występują pęknięcia podłoża, głębokie rysy, szczeliny itd. – wskazane jest nałożenie odpowiednio większej ilości masy dla uzyskania gładkiej, pozbawionej wgłębień powłoki. Zalecana temperatura nanoszenia od +5oC do +30oC. UWAGA!  Na świeżo wykonane tynki nanosić po zakończeniu procesu ich “wiązania”. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie z IZOLBETem-A do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby.

UWAGA !
– stosować na zewnątrz budynków
– nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych
– rozpuszczalnik organiczny zawarty w masie rozpuszcza styropian
– nie podgrzewać na wolnym ogniu

WYDAJNOŚĆ
0,3 – 0,4 kg/m– na jedną warstwę
w zależności od stanu i rodzaju podłoża.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT
Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Lepik można przechowywać w temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnątrz budynków w polskiej strefie klimatycznej).

Termin przydatności do użycia
12 miesięcy

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu, nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu znajdują się w jego karcie technicznej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.