Poznaj właściwości płyty XPS

Płyty XPS, nazywane styrodurem, mają szereg licznych właściwości. Jest to materiał budowlany, którego głównym zadaniem pozostaje ocieplanie różnych powierzchni oraz ochrona przed wilgocią. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć właściwości płyty XPS z podziałem na: XPS 30 (300 kPa), XPS 50 (500 kPa) oraz XPS 70 (700 kPa).

atrybuty płyt XPS

Właściwości płyty XPS 300 kPa

Parametry płyt XPS 30 (300 kPa):

 • naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (odporność na ściskanie): równe lub większe niż 300 kPa,
 • gęstość: ok. 30-39 kg/m³,
 • standardowa wielkość płyty: 125 x 60 cm,
 • dostępne grubości płyty: 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm, 16 cm,
 • sposób zakończenia krawędzi: proste, na zakładkę lub pióro-wpust,
 • wykończenie powierzchni: gładka lub karbowana,
 • współczynnik przewodzenia ciepła (λ): 0,032 W/m²K, opór cieplny: 1,15 m²K/W,
 • nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: równe lub mniejsze niż 0,35%,
 • wytrzymałość na zgniatanie (w zależności od grubości): powyżej 300-500 kPa,
 • zakres temperatury stosowania: średnio od -60°C do +70°C,
 • odporność na wzrost grzyba: tak.

Płyty XPS 300 kPa znalazły zastosowanie do izolacji obwodowej ścian i podłóg, ław fundamentowych, mostków termicznych, a także cokołów. Ponadto wykorzystywane są do zabezpieczenia konstrukcji ścianek działkowych, dachów odwróconych, stromych oraz ościeżnic okiennych i otworów drzwiowych. Można je również stosować w przypadku izolacji ciągów komunikacyjnych i parkingów.

Właściwości płyty XPS 500 kPa

Cechy charakterystyczne płyty XPS 50 (500 kPa):

 • naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (odporność na ściskanie): równe lub większe niż 500 kPa,
 • gęstość: ok. 33-42 kg/m³,
 • standardowa wielkość płyty: 125 x 60 cm,
 • dostępne grubości płyty: 4 cm, 5 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm,
 • sposób zakończenia krawędzi: proste, na zakładkę lub pióro-wpust,
 • wykończenie powierzchni: gładka,
 • współczynnik przewodzenia ciepła (λ): 0,033 W/m²K,
 • opór cieplny: 1,15 m²K/W,
 • nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: równe lub mniejsze niż 0,30%,
 • wytrzymałość na zgniatanie (w zależności od grubości): powyżej 300-600 kPa,
 • zakres temperatury stosowania: średnio od -60°C do +70°C,
 • odporność na wzrost grzyba: tak.

Płyty XPS 500 kPa powszechnie stosowane są w przypadku izolacji obwodowej ścian i podłóg, ław fundamentowych oraz mostków termicznych. Znalazły zastosowanie również w przypadku konstrukcji dachów odwróconych oraz ciągów komunikacyjnych i parkingów.

Właściwości płyty XPS 700 kPa

Co natomiast wyróżnia płyty XPS 70 (700 kPa):

 • naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (odporność na ściskanie): równe lub większe niż 700 kPa,
 • gęstość: ok. 35-47 kg/m³,
 • standardowa wielkość płyty: 125 x 60 cm,
 • dostępne grubości płyty: 4 cm, 5 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm,
 • sposób zakończenia krawędzi: proste, na zakładkę lub pióro-wpust,
 • wykończenie powierzchni: gładka,
 • współczynnik przewodzenia ciepła (λ): 0,033 W/m²K,
 • opór cieplny: 1,15 m²K/W,
 • nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: równe lub mniejsze niż 0,30%,
 • wytrzymałość na zgniatanie (w zależności od grubości): powyżej 300-700 kPa,
 • zakres temperatury stosowania: średnio od -60°C do +70°C,
 • odporność na wzrost grzyba: tak.

Płyty XPS 700 kPa służą do izolacji obwodowej ścian i podłóg, ław fundamentowych oraz mostków termicznych. Wykorzystywane są w konstrukcjach dachów odwróconych oraz do izolacji parkingów i ciągów komunikacyjnych.

stos z płytami XPS

Każda z płyt XPS – 300 kPa, 500 kPa oraz 700 kPa – ma nieco inne właściwości. Dzięki temu możliwe jest jak najlepsze dopasowanie materiału izolacyjnego do danej sytuacji. Największym atutem tego materiału budowlanego pozostaje niska nasiąkliwość w porównaniu do innych powszechnie stosowanych izolacji termicznych.

Poznaj nasz artykuł o kleju do styroduru. Może być przydatny, jeśli interesuje Cię tematyka płyt XPS.